O nás

V červnu, r. 2002 jsme začali ve  čtyřech lidech s první pravidelnou dvouhodinovou uctívací stráží, po návratu z konference v Bratislavě „Nádoba a Loutna.“ Konferenci uspořádal tamější místní sbor s lidmi z Mezinárodního domu modliteb Kansas City, kteří nepřetržitou stráž 24 hodin denně, 365 dní v roce v té době provozovali již 3 roky. Armáda Spásy v Praze na Smíchově tehdy nabídla zadarmo své prostory pro modlitební aktivity jiných subjektů. Vzhledem k tomu, že jsme byli vůči okolní zástavbě příliš hluční, přestěhovali jsme se po několika měsících do lépe akusticky oddělené modlitebny ECM na ulici 28.pluku na Praze 3.
Téhož roku následně byla česko-australskou věřící darována značná část pozemku na vybudování pražského centra pro tento účel – Mezinárodního domu modliteb Praha (International House of Prayer Prague) – dále jen IHOPP. Výstavba je v současnosti ve fázi zpracování projektu a jednání s úřady.
Lidé sloužící v týmech IHOPP jsou do této služby vysláni domácími sbory.
Dvouhodinovky jsou pravidelné, konají se každý týden. Pouze ve vyjímečných případech, kdy IHOPP zároveň připravoval nebo se účastnil akcí, které kolidovaly s pravidelnou modlitební stráží, jsme dvouhodinovky zrušili.
Shromáždění mohu být veřejná i neveřejná, vždy však vedená závazně sloužícím týmem. Pro příchozí u veřejných stráží bývá zvláštní mikrofon, ale očekáváme, že příchozí se tématicky připojí k právě probíranému modlitebnímu tématu. Proto doporučujeme přečíst související verš či verše z Písma a modlit se souvisle ne déle než 30 sekund, aby bylo všem srozumitelné, co má modlící se na srdci. V případě zájmu se zapojit více, tj. do vedení, zveme takové, aby se závazně stali součástí nějakého týmu, který vede stráž. Očekáváme příchod jednotlivců, ale i celých, již někde jinde déle sloužících uctívacích týmů, nejlépe vyslaných svým domácím sborem. Takoví mohou obsadit jednu z dalších volných z celkových 84 dvouhodinvých stráží v týdnu. Po předchozí domluvě jsou možné i jednohodinové stráže.