Velmi si vážíme Vaší podpory. Podporujte nás, prosíme, finančně, jednorázově, či dlouhodobě, viz. číslo účtu a variabilní symboly. Příspěvky jsou odpočitatelné z daňového základu. Potvrzení vydáváme na vyžádání. Děkujeme Vám!

Vybíráme na techniku pro živé vysílání a záznamy

POZOR, NOVÉ ČÍSLO ÚČTU!
Číslo účtu: 5827669389/0800 VS: 7211

Do poznámky, prosíme, uveďte Vaše jméno, potvrzení o daru vystavujeme v lednu následujícího roku. Děkujeme.

Bankovní spojení

POZOR, NOVÉ ČÍSLO ÚČTU!
Nadace IHOPP
Banka: Česká spořitelna, a.s.
Praha 9, Česká republika
Číslo účtu: 5827669389/0800
Bic kód (Swift): GIBACZPX
Iban: CZ24 0800 0000 0058 2766 9389

Variabilní symboly Ihop Praha

7211 – příspěvky na opravy, vybavení
7212 – nájemné/energie
7213 – správce

Variabilní symboly pro jednotlivé týmy:
73302 – tým Hanka S.
73303 – tým Kelsie M. (anglický)
73308 – tým Petra M.
73312 – tým Iveta a Radek H.
73313 – tým Mirek G.
73314 – tým  Libuška K.

Variabilní symboly pro jednotlivé misionáře modlitby:
73300012 – Radka N.
73313021 – Mirek G.
73302022 – Hana S.
73303031 – Kelsie M.
73312121 – Iveta Radek H.
73308122 – Petra M.

Variabilní symboly pro pravidelnou podporu dalších služebníků, či subjektů na vyžádání

Variabilní symboly Ihop Červený Hrádek

41511 – příspěvky na opravy, vybavení
41518502 – nájemné/energie
41521 – správce

Variabilní symboly pro pravidelnou podporu dalších služebníků, či subjektů na vyžádání

Variabilní symboly Ihop Izrael

9511 – příspěvky na opravy, vybavení
95185012 – nájemné/energie
9521 – správce

Variabilní symboly pro jednotlivé misionáře modlitby:
900001 – Iva K.
900002 – Dáša M.

Variabilní symboly pro pravidelnou podporu dalších služebníků, či subjektů na vyžádání

Variabilní symboly Nadace

000 – IHOP režijní náklady nadační
201 – Pozemek v Hloubětíně