“Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest,

potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.”

Bible, 2. Paralipomenon 7:14

Aktuální modlitební stráže v tyto dny zejména za Ukrajinu

Vysvětlivky: “Z” probíhá zároveň on-line přes aplikaci Zoom, “?” více zaměřeno na modlitby , “?” více zaměřeno na chvály a uctívání, červeně označené probíhá v hlavním sále IHOPP, béžově označené probíhá v malé místnosti IHOPP, modře označené probíhá v na jiných místech (uvedeno v detailech času).