Kontaktní dotazník

Naší touhou je vytvořit síť lidí, kteří mají zájem o uctívání Boha a chtějí mít mezi sebou navzájem spojení a komunikaci. Snažíme se zformovat platformu pro sdílení a komunikaci mezi lidmi, kteří jsou hudebníci anebo jen mají o hudbu a uctívání zájem. Věříme, že je v Česku mnoho Bohem povolaných lidí, kteří mají přinášet novou píseň z nebe na zem a skrze uctívání ovlivňovat věřící i nevěřící lidi v ČR a přinášet Boží království do našeho národa (národů). Cílem je vybudovat hnutí pravých Božích ctitelů, kteří budou navzájem propojeni Božím Duchem a Boží láskou.

Pokud chceš být součástí tohoto hnutí a této sítě, prosím, zaregistruj se v tomto dotazníku. Jsou tam otázky týkající se Tvého povolání a obdarování. Tvoříme tuto databázi, abychom mohli například oslovit všechny bubeníky či zpěváky s pozváním na konkrétní akci. Zatím jsme ve fázi, kdy se formuje databáze hudebníků, zpěváků, umělců, prorockých lidí atd. V druhé fázi budeme hledat vhodný způsob, jak vytvořit vhodnou platformu pro sdílení těchto lidí navzájem.

Všem zaregistrovaným budeme posílat občasník s informacemi o dění v oblasti chval a uctívání v naší zemi a trošku i za hranicemi :-).

Děkujeme za Tvojí ochotu tvořit společný tým pro našeho Otce a Krále.

Mirek Grunsberg (Mirek Šedivý), IHOP Praha – Dům modliteb

David Loula, České studny z. s.

Vaše jméno (vyžadováno)

Vaše příjmení (vyžadováno)

Váš sbor (vyžadováno)

Adresa poštovní

Email (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

Název chválicí skupiny/kapely

Hraji na hudební nástroj 1:

Hraji na hudební nástroj 2:

Hraji na hudební nástroj 3:

Hraji na hudební nástroj 4:

Sloužím jinou formou – uveď jakou

Máte dotaz?