Martin Kouklík

Martin Kouklík

Spoluzakladatel vize 24/7 v Praze a vedoucí stráže.

Martin Kouklík stál u zrodu vize Mezinárodního Domu Modliteb v Praze - 24/7 a od r. 2002 pracuje jako vedoucí stráže (pravidelných chval a přímluv). Martin inspiroval a vedl několik dalších vedoucích, kteří dodnes stojí v této službě. Je technickým vedoucím v oblasti audia - videa. Nyní pracuje na projektu živého vysílání. Je otcem 4 dětí.

Bankovní spojení

Nadace IHOPP
Banka: ČSOB, Václavské náměstí 32, Praha 1, Česká republika
Číslo účtu: 185619589/0300
Swift kód: CEKOCZPP
Iban: CZ21 0300 0000 0001 8561 9589

Variabilní symboly:
101 – tým v úterý 19:00 – Martin Kouklík
1011 – misionář modlitby – Martin Kouklík

Kontaktujte mne

„Ty jsi voják a voják je ten,
který bojuje za druhé“

„Rád bych se věnoval hudebnímu a duchovnímu růstu
a směrování dětí k vizi 24/7“

V polovině devadesátých let měl prorocký sen, jehož závažnost tehdy jako relativně čerstvě věřící a mladý člověk nedocenil a sen nezapsal. Dnes je však zjevné, že to prorocký sen byl, protože realita jeho života sen potvrdila. Mezi lety 1994-1996 pravidelně chodíval na biblické hodiny svého tehdejšího sboru. Tehdy na nich vyučoval hlavní pastor tohoto asi 800 členného společenství. To co ve snu zažil, se v realitě nikdy nestalo a ani tento vedoucí ve skutečnosti tato slova k němu nikdy v realitě nepromluvil.
Seděl ve snu na té biblické hodině a vedoucí řekl, že budou hrát hru. Byla tam uvolněná neformální, veselá atmosféra. Vedoucí se otočil k lidem zády a za sebe vyhodil do místnosti hrst mincí, i deseti koruny a dvaceti koruny. Když tak učinil většina mincí se po zemi mezi židlemi přikutálela k Martinovi. Byl překvapen a lidé se ještě usmívali, že to je zajímavé. Vedoucí to učinil znovu a nejvíc mincí se opět přikutálelo k Martinovi. Když hodil i po třetí, stalo se tak i po třetí. To už ale nálada v místnosti zvážněla a lidé okolo na Martina udiveně hleděli. I vedoucí zvážněl a řekl mu: “ Ty jsi voják a voják je ten, který bojuje za druhé“.
Většina jeho dalšího života, ať  to byla sociální péče, pastorační činnost, modlitební setkání, pouliční evangelizace, vedení domácí skupiny či vedení chval , ve své podstatě byla a je bojováním za druhé lidi.
Se stejným nastavením mysli realizuje i stráže, za které je odpovědný. Přemýšlí o lidech, kteří příjdou a v duchu vnímá co potřebují. Často pak začne vyznáváním duchovních pravd s biblickým základem, ve kterých se příchozí potřebují v mysli upevnit, aby mohli společně jít dál v boji za lidi a věci kolem nás. Činí tak již od začátku své samostatné odpovědnosti za stráž v roce 2004 a během té doby prošlo jeho strážemi několik lidí, u kterých došlo ke zbudování právě v oblastech, které takto v proklamacích na stráže přinášel. Tento moment jeho služby je ve své podstatě kázáním Božího slova. Tato kvalita jeho služby ale vyžaduje samozřejmě přiměřenou přípravu a disciplínu jeho života mimo stráže. Nechodí do kina od roku 1994 a televizi nesleduje od roku 2000 a nejen toto v jeho životě se děje v souladu s výše uvedeným slovem v 2. Timoteovi 2:3-4.
Když mu v roce 2003 skončila rodičovská „dovolená“ a jeho první dcera chodila do školky, ptával se Pána, kam má rozhodit své sítě. Vzhledem k další péči o dceru a jeho již probíhající závaznou službu strážce si přivydělával příležitostnými manuálními pracemi. Když se jednou takto ptal, tak mu nečekaně přišla odpověď, kterou do té doby nikdy neslyšel a to ani z vyprávění: „Nech své sítě ležet a následuj Mě“. Toto slovo, věříme že od Boha, ho uschopnilo říci si o podporu své práce lidem, kteří s ním později sdíleli, že zvažují, kam nasměrovat svoje finanční dary pro Boží království. Od roku 2004 tedy má stále nějakou podporu, která jeho rodině spolu s platem manželky umožňuje žít život bez dluhů.

Zvažte prosím, zda to nejste vy, zkrze koho má přijít podpora pro jeho práci vojáka Božího království, která ho více uvolní od světské práce. Můžete tak činit trvalým příkazem na účet nadace IHOPP a jeho osobní variabilní smybol 1011, nebo podobně jiných lidí, ve kterých rozpoznáte vojáky, kteří bojují za druhé. Nadace IHOPP poskytuje potvrzení pro daňový odpočet, pokud jste 10% limit nevyčerpali jinde.
Děkujeme, že jste dočetli až sem.

Další jeho know-how vyjadřuje na svých stránkách www.uctivani.cz

Video ukázka stráže, kterou vedl se svým týmem v březnu 2005

Zde je video-ukázka z jeho práce s dětmi v roce 2008, kdy vedl děti k improvizovanému zpívání Božího slova za doprovodu živé improvizované hudby. (není vidět, drží zrovna kameru).

Průběžně spolupracuje na misijním poli, například jako vedoucí chval ve věznici Pankrác v rámci spolupráce s www.prisonfellowship.cz . Zde je ukázka společné vycházky s trestaným:

Ukázka jeho služby s nejstarší dcerou, která 7 let před tím také prošla jeho dětskou službou, a nyní hrající na housle na „Davidově stánku“ v Praze lednu 2015