Modlitby a uctívání 24/7 přes aplikaci ZOOM

Vážení bratři a sestry, co nejsrdečněji Vás zdravíme! Dostali jste se na stránku s registračními formuláři pro ty z Vás, kteří byste se chtěli připojit k vizi vytvořit živé a nepřetržité chvály, modlitby a uctívání našeho Pána Ježíše Krista, které budou stoupat napříč naší zemí, tedy nebudou omezeny místem, časem a budou se k ní moci přidat neomezeně všichni, kteří chtějí společně volat k našemu Pánu v jeden čas, za pomoci aplikace ZOOM. Ačkoli je možné se modlit i za dílčí věci, převažující by mělo být zaměření modlit se za národ a věci týkající se celého národa. Cílem je mít takto i nepřetržitou stráž nad českým národem.

Jste srdečně zváni k tomuto společnému dílu, jehož cílem je spojení sil a v jednotě volat k Pánu, podle slova z Matouše 18:20 “Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ Věříme, že se jedná o jeden z nástrojů, který nám a naší zemi přinese požehnání.

Zvažte před Pánem, jestli byste se chtěli stát nejen účastníky modlitebních setkání, ale zároveň se stát i vedoucími pravidelných modlitebních bloků v týdenních intervalech.

Zaregistrujte se a po schválení registrace Vám zašleme informace a přístupové údaje, které jsou pro všechny časy stejné. ON-LINE časy, ke kterým se budete moci připojit jsou v kalendáři označeny u obsazených hodin příznakem “Z” (ZOOM).

Vámi uvedené informace z formulářů slouží pouze pro potřeby organizátora modliteb
Nadace mezinárodního domu modliteb v Praze.

Informace (zejména) pro vedoucí modlitebníky:
Je dobré si vymodlit a uvědomit si, jestli se k vedením stráží zavazujete na nějaké období, nebo dobu neurčitou.
Z praktického hlediska doporučujeme se zavázat na pravidelný čas v týdenním intervalu. Např. 1-2 hodiny v týdnu.

Pokud chcete doporučit, nebo přizvat další modlitebníky, uctívače, pošlete jim tento neveřejný odkaz.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci!
Za tým Ihopp Mirek G.

 

Registrační formulář pro modlitebníka/velebitele – účastníka on-line setkání

Rád(a) bych se připojil(a) ke společným modlitbám a uctívání přes aplikaci Zoom

2 + 0 = ?

Registrační formulář pro ty z Vás, které Pán vede do pravidelných modliteb jako vedoucího modlitebníka/velebitele on-line setkání

Rád(a) bych se připojil(a) ke společným modlitbám a uctívání přes aplikaci Zoom

Vyberte pravidelný den a čas v týdenním intervalu (ideálně, který ještě není obsazen). Časy můžete vybrat např. jen hodinu, nebo jen půlhodinu, nebo libovolně kombinovat např. vybrat k času  “3:00-4:00” ještě  z výběru “čas po půlhodinách”  “4:00-4:30”.

Rád bych si vzal(a) závazek na dobu

3 + 2 = ?