Nákupní řád:

 • Před odesláním objednávky je zákazník povinen seznámit se s dodacími podmínkami, nákupním a reklamačním řádem.
 • Odeslaná objednávka je ZÁVAZNÁ.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky dává zákazník prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Po odeslání objednávky obdrží zákazník potvrzení o přijetí objednávky a cenu zásilky e-mailem.
 • Zákazník má do 14 dnů po přijetí zásilky právo na vrácení či výměnu nepoškozeného zboží za jiné dle vlastného výběru (v odpovídající ceně). Tato výjimka se nevztahuje na tzv. “Individuální dovoz”. Náklady spojené s vrácením zboží a zasláním jiného zboží hradí zákazník.

Prodejce se zavazuje:

 • že nebude svěřená osobní data zákazníka prodávat či poskytovat jakékoli třetí straně bez souhlasu zákazníka
 • že nepoužije svěřená osobní data zákazníka pro komerční nabídku nesouvisející s nabídkou obchodu bez souhlasu zákazníka
 • že na přání zákazníka jeho osobní data vymaže ze své databáze

Dodací podmínky:

 • Cena
  Prodávající dodrží cenu, která je na objednávce.
 • Dodací lhůty:
  Do 5 pracovních dnů u objednaného zboží
  Podle dohody u produktu, který podléhá výrobnímu procesu, viz informace u produktu
 • Způsoby platby:
  Bankovním převodem – úhradu provedete na základě údajů, které Vám pošleme na Vaši e-mailovou adresu. Číslo objednávky je Vaším variabilní symbolem.

Reklamační řád:

 • Kupující je povinen se s dodaným zbožím důkladně seznámit bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách informovat prodávajícího do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo osobně. V oznámení musí kupující uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují (v případě nahrávky přesné místo – číslo tracku, čas apod.). Reklamaci uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího, viz objednávka.