Financování rekonstrukce 137.000,- (fáze č.1) - k 30.10.2016 jsme od Vás přijali 137.000,- Děkujeme!
Financování rekonstrukce 150.000,- (fáze č.2) - k 30.10.2016 jsme od Vás přijali 50.000,- Děkujeme!
Financování nájemného 160.000,- Kč/ pro tento rok - k 30.10.2016 jsme od Vás přijali 45.000,- Děkujeme!
Financování zařízení 200.000,- Kč - k 30.10.2016 jsme od Vás přijali 91.000,- Děkujeme!

Prostory Harfa - rekonstrukce

Vážení příznivci Domu modliteb v Praze (IHOPP),

děkujeme Vám za zájem o tuto vizi. Rádi bychom vás informovali o pokroku v rekonstrukci prostor Harfa (areál NITRO). Informovali jsme vás v průběhu března 2016, že uvažujeme o 2. fázích rekonstrukce.

1. fáze měla zajistit základní zprovoznění prostor tak, aby byly funkční. Do dnešního dne (21.10.2016) se podařilo plně pokrýt všechny náklady I. fáze (ve výši cca. 137 000 Kč), za což všem moc děkujeme. Oproti předpokladům jsme zprovoznili více místností, takže jsme už tak trochu udělali i něco z 2. fáze. Ve fotogalerii se můžete seznámit s tím, jak prostory vypadají. Slavnostně jsme tyto prostory otevřeli za účasti cca. 70 příznivců naší vize, a to dne 1.4.2016 – viz zvláštní oddíl s fotografiemi. Dne 4.6.2016 jsme v prostorách přivítali vzácného hosta z Moravian Falls v Severní Karolíně – Hanyho Soryala, který měl seminář na téma „Boží srdce pro záchranu národů“ a „Projev Božího království v národech“ za účasti cca. 60 zájemců. Jak je vidno, prostory už umožňují nejen fungování jednotlivých stráží, ale také pořádání s vizí 24/7 souvisejících setkání a seminářů. V našich prostorech jsme přivítali také 2 návštěvy ze spřátelených domů modliteb z Evropy.

1. fázi jsem začali doplňovat odkoupením části techniky, kterou má dosud IHOPP bezplatně zapůjčenu. Jedná se zejména  o 8 multifunkčních “kouzelných krabiček” (MyMixů), které umožňují velmi komfortní ovládání zvuku během stráže, nahrávání a jednoduché a rychlé střídání, dále sadu reprobeden, výkonný vysavač na údržbu prostor a další vybavení. To vše v hodnotě cca. 200.000 Kč. Dosud se nám podařilo získat prostředky na odkoupení techniky ve výši 91 000 Kč a část techniky včetně 3 myMixů jsme již odkoupili. Pokud byste měli srdce pro tuto věc, prosíme o poznámku k zaslanému daru “na techniku” ale se stejným variabilním symbolem jako je na rekonstrukci, tj. 211.

2. fáze nákladově vychází cca. ve výši 150 000 Kč, kdy máme pokryto zhruba 50 000 Kč. Povedlo se téměř zprovoznit dva hostinské pokoje, zajistili jsme funkční sprchový box s toaletou, další menší kuchyňkou. Přestěhovali jsem kancelář do místnosti vedle bubeníka, vyklidili jsme multifunkční místnost pro kreativní činnosti jako je výtvarné umění, tanec, apod. K dofinancování této fáze nám prozatím chybí cca. 100 000 Kč.

Pravidelné placení nájmu (měsíčně 16 000 Kč) máme pokryto závazky 12 lidí, které činí souhrnně 11 000 Kč. Takže zbývá doplnit cca. 5 000 Kč měsíčně.

Rekapitulace možností podpory:

1. Můžete se finančně zavázat, např. na 1 rok, že budete posílat alespoň 500 až 1 000 Kč na nájem. Nájem se začal platit od března 2016. Číslo účtu 185619589/0300, var. symbol: 212. K dnešnímu dni máme 12 sponzorů, kteří se zavázali přispívat souhrnně 11 000 Kč měsíčně.

2. Finančně se podílet na rekonstrukci v rámci fáze č. 2 – k dnešnímu dni chybí dofinancovat cca. 100 000 Kč a odkoupit techniku za cca. 110 000 Kč. Číslo účtu  185619589/0300, var. symbol: 211. Do zprávy příjemci napsat “na techniku”.

3. Podílet se dobrovolnicky/prakticky při pomoci s rekonstrukcí. Aktuálně potřebujeme 2 palandy do hostinských pokojů, garnyže, závěsy a podobné doplňky.

Všem, kteří zašlou finanční příspěvky, zašleme potvrzení pro daňové účely.

Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na to, že společně dáme prostory do stavu, ve kterém budou moci sloužit vizi 24/7.

Za správní radu IHOPP

M. Grunsberg a M. Kačírek