• 24-hodinová přímluva a uctívání v duchu Davidova stánku (Skutky 15:16-17)
  • Sjednocení křesťanů ve městě (Římanům 15:5-7)
  • Na Písmu založená přímluva a uctívání: použití starosmluvních písem a žalmů, novosmluvních apoštolských modliteb, písní ze Zjevení, atd. Přímluvné uctívání podle modelu Loutna a Nádoba (Zjevení 5:8).
  • Setkání s Bohem osobním i společným způsobem, který má moc nás proměnit (2 Korintským 3:18).
  • Změna duchovního ovzduší ve městě, otevřená nebesa pro pomazanou evangelizaci a proměna společnosti (Žalm 133)
  • Radost v domě modlitby (Izajáš 56:7), protože Církev přijímá zjevení Písma z Izajáše 56:5-8: „…nebo dům můj dům modlitby slouti bude u všech národů“.