Ukrajina

modleme se zejména:

 • za ukončení válečného konfliktu
 • za zastavení agresora
 • za ochranu vojáků v první linii
 • za dostatek potravin, pitné vody, tepla pro vojáky
 • za to, aby Rusové prohlédli lži jejich prezidenta
 • za to, aby byl prezident Putin svržen
 • za dostatek pomoci v každé oblasti této humanitární katastrofy
 • za ochranu matek s dětmi a za staré lidi
 • za ochranu prezidenta Zelenského a celého týmu
 • za uzdravení zraněných, zvláště těch, kteří jsou v těžkém stavu
 • za ochranu i požehnání pro zdravotníky
 • za hasiče, a všechny složky aparátu
 • za pracovníky a dobrovolníky, kteří přichází na hranicích do styku s lidmi a jsou zvláště v těchto dnech vystavené fyzickému i psychickému náporu, aby měli dostatek síly a také odvahu vydržet
 • za smysluplná a dobře načasovaná opatření vlády
 • za integraci všech, kteří přichází k nám, ale také do Polska a dalších států.

COVID-19

modleme se:

  • za ukončení šíření tohoto viru.
  • za ochranu zranitelných skupin před nákazou
  • za uzdravení nemocných, kteří jsou v těžkém stavu
  • za požehnání pro zdravotníky – zdraví, povzbuzení k ochotě pomáhat i při přetížení
  • za dobrou organizaci práce v nemocnicích
  • za hasiče, vojáky a policisty a mnohé další pomáhající profese, které přicházejí do styku s lidmi a jsou zvláště v těchto dnech vystavené fyzickému i psychickému náporu, aby měli dostatek síly a také odvahu vydržet a nepodléhat rezignaci
    • za smysluplná a dobře načasovaná opatření vlády

RODINA

modleme se:

 • za samoživitelky, aby byly schopné uplatit co je třeba a aby byly schopné vychovat a zaopatřit děti, aby mohly mít v rámci možností kvalitní život. Stejně tak se modleme i za samoživitele
 • aby u nás neprobíhaly, alespoň v takové míře, uměle ukončená těhotenství, pokud to neohrožuje život matky.
 • za rozšíření babyboxů
 • za snížení sebevražd
 • za snížení rozvodovosti, odpuštění v manželství a jejich záchranu
 • za ukončení domácích násilí v jakékoli formě
 • aby byl zachován tradiční statut rodiny
 • za odpuštění v rodinách
 • za to, aby se “marnotratní synové” vrátili domů

CÍRKEV

modleme se:

 • za jednotu v církvi
 • za kazatele, kteří přináší Boží slovo, aby dobře rozuměli tomu, co mají vyřídit a aby mohli kázat v moci. Lidé potřebují vědět, že je Ježíš naživu i prostřednictvím setkání s mocí, tedy nejen výmluvnými slovy. Apoštol Pavel řekl: „Boží království totiž není v řeči, ale v moci” (1. Korintským 4:20)
 • za učitele, kteří nebudou dělat kompromisy v Božím Slovu. Apoštol Pavel řekl, že v posledních dnech si lidé shromáždí učitele, kteří jim řeknou, co chtějí slyšet (viz 2. Timoteovi 4: 3)
 • za ochranu před falešnými proroky a učiteli
 • za “marnotratné syny” aby se vrátili domů jak v rodině, tak v církvi
 • za přímluvce, někteří jsou unavení, vyprošujme pro ně občerstvení a inspiraci, jak se přimlouvat.
 • za odhalení cizoložství, smilstva a zneužívání v církvi
 • za pastory, kteří jsou na pokraji vyhoření z břemen
 • za sílu a vnitřní uzdravení pro vedoucí církve
 • za velkorysost v našich srdcích při darech na Boží dílo
 • aby se církev nebála inovací a aby je v moudrosti využívala
 • ať v církvi přibývá duchovních projevů a dary Ducha svatého jsou moudře používány k budování
 • za vznik nových, oslavných písní našeho Pána

PODNIKÁNÍ

modleme se:

 • aby se dařilo podnikání českým firmám
 • aby vznikaly nové firmy
 • aby byly znovu obnoveny ty, které byly zničeny válkami, komunismem…
 • aby přežily firmy, které jsou díky covid-19 před krachem
 • aby se znovu postavily na nohy firmy, které musely skončit
 • aby se z naší země vyvážely kvalitní produkty

VZDĚLÁVÁNÍ

modleme se:

 • za děti, studenty, aby měli v této době sebedisciplinu k učení a zvládali úkoly na ně kladené, aby nepodléhali pasivnímu trávení volného času a zahálce, ale nacházeli inspiraci k vlastnímu rozvoji
 • za učitele, aby dokázali správně motivovat žáky a studenty k samostudiu.

POLITIKA A EKONOMIKA


Vládu ustanovuje Bůh, žehnejme v moci postaveným, vyprošujme pro ně moudrost, ochranu před korupcí

modleme se:

 • za moudrá rozhodnutí vlády k obnově ekonomiky
 • žehnejme zákonodárcům, aby přinášeli takové zákony a také byly schvalovány takové, které jsou v souladu s Božími principy
 • za rychlé zavedení potřebných reforem (důchodů, školství, sociálního zabezpečení…) v co nejlepší podobě
 • za odhalování a odsuzování mafiánů, korupčníků a dalších zločinců
 • za stabilní ekonomiku
 • za zahraniční politiku

MÉDIA

Ježíš řekl: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.

Mt 10,27

modleme se:

 • za zpravodaje, aby se nebáli pravdivě informovat
 • děkujeme za svobodu slova a svobodu vyznání, které máme v posledních 27 letech
 • děkujeme za několik reportáží s křesťany v televizi, za pořad pro mladé Exit 316, Základy Martina Bence, Biblická pátrání a historické filmy Hrabě Zinzendorf, Pod ochranou Žerotínů, David Zeisberger, Jan Hus a připravovaný film o Jeronýmu Pražském
 • děkujeme za všechny probuzené křesťany, kteří píší do tisku nebo vystupují v médiích
 • děkujeme za všechny křesťanské tiskoviny
 • děkujeme za všechna křesťanská nakladatelství a množství vydaných kvalitních knih a evangelizačních materiálů za posledních 20 let
 • prosme, ať se v médiích otevřou dveře pro evangelium
 • za novou křesťanskou televizi, kterou připravují manželé Hlavsovi a Dave Patty s týmem
 • za nové webové i tištěné noviny, kde budou pravdivé informace, diskuzní pořady a komentáře k aktuálnímu dění ve společnosti
 • za větší serióznost a pravdivost ve zpravodajství
 • děkujeme za svobodu slova a svobodu vyznání, které máme v posledních 27 letech
 • děkujeme za několik reportáží s křesťany v televizi, za pořad pro mladé Exit 316, Základy Martina Bence, Biblická pátrání a historické filmy Hrabě Zinzendorf, Pod ochranou Žerotínů, David Zeisberger, Jan Hus a připravovaný film o Jeronýmu Pražském
 • děkujeme za všechny probuzené křesťany, kteří píší do tisku nebo vystupují v médiích
 • děkujeme za všechny křesťanské tiskoviny
 • děkujeme za všechna křesťanská nakladatelství a množství vydaných kvalitních knih a evangelizačních materiálů za posledních 20 let
 • prosme, ať se v médiích otevřou dveře pro evangelium
 • za novou křesťanskou televizi, kterou připravují manželé Hlavsovi a Dave Patty s týmem
 • za nové webové i tištěné noviny, kde budou pravdivé informace, diskuzní pořady a komentáře k aktuálnímu dění ve společnosti
 • za větší serióznost a pravdivost ve zpravodajství
 • větší důraz na hledání pravdivých informací oproti honbě za lacinými senzacemi
 • poctivé a zasvěcené informace o Božím lidu
 • kvalitní a praktické informace, které ochrání veřejnost od sekt a destruktivních kultů
 • výrazný prostor pro pravdivé informace ohledně homosexuálních aktivit (registrované partnerství apod.), euthanasie, násilí, zvráceností a jejich destruktivních účinků
 • zamezení okultních, pornografických a temnotu propagujících programů v médiích
 • za naprostý krach pornografického průmyslu v ČR (ČR je na špici v produkci pornografie, třetí ve světě v produkci homosexuální pornografie)
 • omezení pro myšlenky a ideologie, které jsou zaměřené proti biblickému pojetí rodiny a naopak prostor pro vše, co biblické pojetí rodiny upevňuje a propaguje
 • za práci Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, Rady ČT (odolnost vůči politickým tlakům)
 • za TV Noe, křesťanská televize
 • za TWR, křesťanský rozhlas – moudrost pro službu církvi, využití možnosti oslovit nevěřící
 • za to, aby kompetentní hlas křesťanů častěji zazníval v rozhlasu i televizi, za zmocněné služebníky, kteří budou odvážně mluvit osvobozující pravdu v médiích
 • větší důraz na hledání pravdivých informací oproti honbě za lacinými senzacemi
 • poctivé a zasvěcené informace o Božím lidu
 • kvalitní a praktické informace, které ochrání veřejnost od sekt a destruktivních kultů
 • výrazný prostor pro pravdivé informace ohledně homosexuálních aktivit (registrované partnerství apod.), euthanasie, násilí, zvráceností a jejich destruktivních účinků
 • zamezení okultních, pornografických a temnotu propagujících programů v médiích
 • za naprostý krach pornografického průmyslu v ČR (ČR je na špici v produkci pornografie, třetí ve světě v produkci homosexuální pornografie)
 • omezení pro myšlenky a ideologie, které jsou zaměřené proti biblickému pojetí rodiny a naopak prostor pro vše, co biblické pojetí rodiny upevňuje a propaguje
 • za práci Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, Rady ČT (odolnost vůči politickým tlakům)
 • za TV Noe, křesťanská televize
 • za TWR, křesťanský rozhlas – moudrost pro službu církvi, využití možnosti oslovit nevěřící
 • za to, aby kompetentní hlas křesťanů častěji zazníval v rozhlasu i televizi, za zmocněné služebníky, kteří budou odvážně mluvit osvobozující pravdu v médiích

ZAHRANIČÍ


Izrael – je místem, kde se od pradávna (jak to máme zachyceno ve svědectví Bible) postupně uskutečňovaly dějiny Božího spasení. Tam, v zaslíbené zemi, Boží plán naplňoval vyvolený národ, ze kterého se nakonec narodil Ježíš Kristus jako Zachránce tohoto světa. Tyto dějiny spasení nejsou ještě uzavřeny a Izrael v nich má své místo i v budoucnosti. Proto si zasluhuje naši podporu i naše modlitby, ve smyslu výzvy ze Žalmu 122: „Vyprošujte Jeruzalému pokoj!”

modleme se:

   • zejména za ochranu a tohoto národa a aby přibývalo těch, kteří budou stát za Izraelem.
   • za USA za prezidenta Joe Bidena, aby měl moudrost ve vedení. Aby mohl poznat Pána Ježíše jako svého Pána a spasitele, aby mohl činit pokání ze svých skutků. Stejně tak za bývalého prezidenta Donalda Trumpa, také za jeho ochranu i celou jeho rodinu
   • za Slovensko, aby se jim dobře dařilo ve všech oblastech
   • aby byly zachovány naše vzácné vztahy i pro příští generace

NÁROD, MISIE

modleme se:

 • za probuzení, za kazatele, kteří budou v moci kázat Boží slovo
 • za misionáře, kteří riskují své životy, aby dosáhli ztracených
 • za ztracené, aby byli spaseni. Sklizeň je bílá a připravená ke sklizni (viz Jan 4:35).
 • za šířící se evangelium u nás i v národech
 • za projekt jezistemarad.cz, aby si jej Pán použil jak u nás, tak v zahraničí
 • za utiskované a mučené po celé Zemi kvůli jménu Pána Ježíše Krista

IHOPP

modleme se:

 • aby přišli další modlitebníci, kteří budou mít touhu uctívat našeho Pána
 • aby byla brzy také naplněna nepřetržitá chvála a uctívání našeho Pána – 24/7

Biblické modlitby

  • Efezským 1,17-19 Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
  • Efezským 3,14-21 Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ,vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.
  • Filipským 1,9-11 A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.
  • Koloským 1,9-12 Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle.
  • 2. Tesalonickým 1,11 Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry.
  • 2. Tesalonickým 3,1-2 A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.
  • 3. Janův 2 Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.

Boží lid

Boží lid  Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

Mt 5,14

modleme se:

 • aby církev obstála v době šíření epidemie koronaviru, nepodléhala panice a strachu, naopak šířila pokoj a smíření s Bohem skrze evangelizační nástroje, např. internet, sociální sítě atd. Též aby měla odvahu, inspiraci a dobrou organizační schopnost v praktické službě nemocným a potřebným.
 • za povolání Božích bohatýrů, kteří se s odvahou postaví obrům nevěry a vzpoury v našem národě. Kéž Bůh povolá apoštolsko prorocký tým, který bude pevně stát v autoritě a povede českou církev od slávy k slávě a od vítězství k vítězství
 • za práci Brněnské tiskové misie – nechť skrze evangelizační letáky mnoho lidí dojde poznání pravdy a je spaseno
 • za Kurzy Alfa, ať skrze tyto kurzy pozná mnoho lidí Boží lásku a najde vztah s věřícími lidmi
 • PrimeNet je křesťanské hnutí podnikatelů a aktivistů, jehož posláním je zvěstovat těmto lidem evangelium našeho Pána Ježíše.
 • aby si Bůh používal PrimeNet a přiváděl lidi ke spasení. Aby veškerá evangelizace PrimeNetu byla z moci Ducha svatého. Aby rostlo množství evangelistů skrze duchovní násobení (tj. evangelista učí další evangelisty). Prosme za 100 nových evangelistů. Aby Bůh otevřel finanční podporu pro PrimeNet ke každému dobrému dílu.
 • ať jsme stále více podobní Kristu – naprosto oddaní Bohu, ať ochotně vnímáme a plníme Boží vůli (1S 15,22–23), ať jsme svatí a horliví (Ž 40,9)
 • za mobilizaci české církve – abychom se připravili na budoucí dějinné události, které zatřesou vším viditelným. Je třeba pokání; sjednocení; modliteb, světlo na svíci a slaná sůl ve společnosti
 • abychom chodili ve světle (1J 1,7), činili pokání z konkrétních hříchů
 • za jednotu podle J 17,20–21 a Fp 1,9–11, usmíření a spolupráci mezi sbory a církvemi na rovině města i celé země. Žehnejme všem, kteří prakticky slouží k jednotě mezi křesťany a denominacemi
 • aby vztahy mezi skupinami křesťanů a mezi jejich vedoucími stály na základě důvěry a přátelství; za odhalení a odstraňování účelového jednání, pokrytectví a zárodků problémů ještě dříve, než stihnou vyrůst
 • aby křesťané a zvláště vedoucí objevili důležitost modlitby a půstu, zrevidovali své časové plány a začali se více modlit
 • za vznik a rozvoj domů modliteb podle Mt 21,12–14
 • aby povstali další křesťanští umělci, hudebníci a kapely, kteří přispějí k obnově zbořeného Davidova stánku, aby pohané hledali Pána (Sk 15,16-17)
 • za koordinaci existujících 24hodinových a dalších modlitebních stráží a za jejich úplné pokrytí
 • aby křesťané uměli odpočívat, a postavili tak proti světské uštvanosti věrohodnou alternativu plynoucí z Božího řádu
 • za proměnu církve k dospělosti: patero služebností dle Ef 4,11, za úctu a lásku a spolupráci mezi těmito služebníky a za ochranu celých jejich rodin a týmů
 • díky za všechny služebníky, kteří tu byli před námi nebo odešli do důchodu/ze služby; za ochranu a požehnání jim a jejich rodinám, ať mají hojnou milost a zachovají víru až do konce; pokud se dopustili chyb nebo jsou v hříchu, ať jim dá Pán milost k pokání a nápravě; kde zakoušeli tlaky, ať jim Bůh dá milost odpustit, uzdraví a obnoví je; církev ať jim prokazuje lásku a úctu (Žd 13,7)
 • za proměnu sborů: aby Duch skrze bohoslužbu zasahoval nevěřící; za duchovní otce a matky, aby společenství byla připravena nově obráceným správně sloužit;
 • za ovoce Ducha (Ga 5,22), duchovní dary (1K 12,8–10 aj.) a Boží moc v církvi
 • za zdravé učení, ochranu před falešnými učeními, za vysvobození ode všech náboženských vlivů, které sice mají formu zbožnosti, ale ne její moc
 • díky a modlitby za všechny biblické školy – ať jsou studijní osnovy a výuka inspirovány Duchem a jsou praktické, aby na nich vyrostli Boží pomazaní služebníci plní Kristova ducha a moudrosti, za požehnání učitelům, studentům i dalšímu personálu; za finanční zajištění
 • za křesťanská manželství: muže jako obraz Krista a ženy jako obraz Církve (Ef 5,21–33); za ochranu křesťanských manželství a rodin, ať se z dětí stanou učedníci, kteří dojdou v Kristu dál než my
 • za sociální práci – aby církev pomáhala potřebným a prokazovala jim Boží lásku
 • za horlivost a Boží lásku k nevěřícím ve zvěstování evangelia; za obrácení lidí, kteří chodí někam do církve, ale ještě nevydali Kristu život
 • za zvěstování evangelia v oblastech, kde je málo křesťanů (Podkrkonoší, Broumovsko, jižní Čechy a jižní Morava, Jeseníky aj.), za zbudování silných týmů, které tam Bůh vyšle k průlomu a zakládání sborů. Díky Bohu za všechny nově založené sbory a skupiny!
 • za zvěstování evangelia nezasaženým skupinám obyvatel a etnickým skupinám u nás (staří lidé, bezdomovci, prostitutky, politikové, podnikatelé, intelektuálové, Romové, obchodníci z Asie aj.)
 • za práci České evangelikální aliance
 • za práci Křesťanské misijní společnosti; za nové vedoucí a služebníky; za hojnost prostředků k dílu
 • za službu mládeži s evangelizačním přesahem
 • za smíření mezi generacemi křesťanů; aby starší křesťané předávali mladým pomazání, věrnost, vytrvalost a Boží oheň; za zdravé učednické vztahy (Mal 3,23-24)
 • za Boží požehnání, ochranu a růst pro křesťanské hnutí – České studny, Křesťanská akademie mladých, Orli, probuzenecká hnutí…
 • za věřící podnikatele – požehnání pro byznys, vztahy, manželství a rodiny, štědrost a obětavost, aby měli podporu svých církví
 • ať Bůh otevře mnohá srdce k štědrému dávání (Ř 12,8) a dává církvi finanční hojnost, aby byl dostatek na každé dobré dílo (2K 9,8-15), ať jsou povoláni a zaplaceni služebníci, které Bůh chce uvolnit (1Tm 5,17-18)
 • aby z naší země vycházeli misionáři, kamkoli je Bůh povolá (Mt 9,37–38), ať mají stabilní týmy podporovatelů, přímluvců a přátel
 • za misionáře vyslané KMS: Dohnalovy Chorvatsku, manžele Petra a Veroniku Tiché v Čechách, Pavlu a Zbyňka Klingerovy v Nikaraguiza další, kteří se na misii připravují, a za všechny, kteří se z misie již vrátili zpět

Města

Oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm.

2. Paralipomenon 16,9

Praha – srdce národa

 • děkujme Bohu za veškeré požehnání, které proudí z Prahy do regionů ČR i do zahraničí
 • ať se Praha stane bránou Boží slávy do Evropy, jak je jí Bohem určeno a slíbeno
 • kéž si Bůh nakloní srdce pražské primátorky i všech zastupitelů k sobě samému, aby činili jeho vůli
 • ať mají v moci postavení a obyvatelé Prahy postoj služebníků a dobrých správců vůči zbytku ČR, a ne postoj pýchy a přezíravosti
 • ať zní z regionů mnohem více dobrořečení a žehnání vůči „Pražákům“ než kritiky a zlořečení; ať církev v ČR rozpozná význam Prahy pro vývoj celé ČR a stále se za ni modlí
 • ať se naplní Boží záměry pro Prahu (dobrá a moudrá vláda nad zemí; ať z Prahy vytéká řeka života do celé ČR a dalších národů – Ez 47,1a)
 • za Božího ducha, moudrost a bázeň pro všechny vedoucí a v moci postavené
 • za probuzení, sjednocení a spolupráci plnou lásky, úcty a moci mezi křesťany
 • ochrana před šířením temnoty, pád model a toho, co se pozvedá proti poznání Boha (2K 10,4)

Sudety

 • ať Bůh dává milost vysídleným obyvatelům, aby dokázali odpustit a mohli Sudetům promlouvat požehnání místo zlořečení
 • ať Bůh změní úděl Sudet (Ž 126,4) a zkáza (rozpady rodin, zničená krajina, vysoká nezaměstnanost, kriminalita a velká míra zdravotních problémů) byla nahrazena požehnáním a novým životem (vztahy plné lásky, smíření, úcty, pomoci, obnova a rekultivace krajiny, prosperita stávajících i nových firem aj.)
 • ať Bůh dává stále hlubší smíření a spolupráci mezi Čechy a Němci a Rakušany

Hory, příhraniční oblasti

 • za dobré vztahy a spolupráci se všemi sousedními národy
 • ať křesťané roznesou modlitby a evangelium až „na sám konec naší země“ a vyrostou živé sbory i v poměrně nezasažených místech (např. Krkonoše a Podkrkonoší – historicky velký vliv spiritismu – ať je zlomeno toto prokletí)
 • za zlomení moci chudoby a bídy – hmotné i duchovní

Venkov

 • ať Bůh vysílá služebníky i do malých měst a vesnic, aby v nich rostla živá církev
 • ať Bůh posiluje a rozhojňuje křesťany, kteří již na venkově bydlí, ať se diaspory mění ve skupiny a sbory
 • za moudrost pro starosty a zastupitele obcí, aby dobře spravovali svěřené území za další v moci postavené (představitelé krajů, ministerstev, regionálních sdružení, atd.), aby dobře nastavovali opatření/politiku týkající se venkova
 • za zemědělce a vlastníky lesů, aby ekologicky a ekonomicky vyváženě využívali zemědělskou a lesní půdu

Severní Morava a Slezsko

 • ať Bůh dá vládcům dlouhodobou vizi proměny regionu (omezování těžby/dotěžení uhlí přinese zásadní změny do struktury průmyslu v regionu; bez orientace na jiné oblasti by hrozila velká nezaměstnanost a další zchudnutí a úpadek regionu)
 • kvalitní a rychlé dostavění dálnice, lepší dopravní obslužnost
 • nutné výrazné zlepšení životního prostředí, omezování emisí a rekultivace krajiny

Menšiny

Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého…

Lv 19,33-34

 • modleme se za duchovní probuzení mezi Romy a jejich osvobození z pout okultismu, sexuálních hříchů a opilství a drog
 • za přijetí a lásku Čechů vůči Romům a aby jim poskytli rovnocenné podmínky k pracovním příležitostem
 • aby Bůh povolal mezi Romy své služebníky evangelisty a proroky
 • za zdárnou integraci křesťanských přesídlenců z Iráku do ČR, za zaměstnání a sociální zařazení ve společnosti i církvi
 • za Boží působení mezi Vietnamci, jejich obrácení k Bohu
 • aby Vietnamci byli u nás v bezpečí a aby je lidé měli rádi
 • za přicházející muslimy, aby zde slyšeli evangelium, obrátili se k Ježíši Kristu a nesli zvěst evangelia do svých zemí
 • za zničení a zmaření plánovaných teroristických útoků
 • za rozklad všech stran a skupin, které prosazují nenávist vůči národnostním menšinám
 • za lásku Čechů k Židům