AKTUÁLNÍ MODLITEBNĚ UCTÍVACÍ ČASY

Vysvětlivky: “modře označené” probíhá on-line přes aplikaci Zoom, “červeně označené” probíhá v hlavním sále IHOPP, “zeleně označené” probíhá v soukromí. Pro více informací klikněte na  jednotlivé časy.
Explanations: “marked in blue” takes place online via the Zoom application, “marked in red” takes place in the main hall of IHOPP, “marked in green” takes place in private. Click on individual times for more information.

“Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest,

potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.”

Bible, 2. Paralipomenon 7:14