AKTUÁLNÍ MODLITEBNĚ UCTÍVACÍ ČASY

Vysvětlivky: “modře označené” probíhá on-line přes aplikaci Zoom, “červeně označené” probíhá v hlavním sále IHOPP, “zeleně označené” probíhá v soukromí.
“🙏” více zaměřeno na modlitby , “🎹” více zaměřeno na chvály a uctívání.

“Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest,

potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.”

Bible, 2. Paralipomenon 7:14