„Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest,

potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.“

Bible, 2. Paralipomenon 7:14

Aktuální modlitební stráže

Vložit svůj čas do kalendáře "modlitby v soukromí"

Vložení Vašeho času se projeví s příznakem „Modlitby v soukromí“ (modrá barva). Níže můžete vložit svůj čas/ časy výběrem časových polí. Můžete tedy vybrat i více hodin současně. Vložit můžete jednorázový čas, nebo opakující se, například denně, týdně, měsíčně. To zvolíte při výběru kliknutím na „Repeat?“, který se zobrazuje pod kalendářem. Pak Vám vyskočí okno/okna s možností zadání opakavování u vybraného/vybraných časů. Napište své jméno (např. Martin S.) které se bude zobrazovat v kalendáři a svůj email (zůstává skryt), na který Vám po odeslání přijde potvrzení a odkaz, pro případnou editaci/ mazání rezervace. Také nám napište z jakého jste města, děkujeme :-).

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Odeslat / Submit

Odeslání trvá cca 5s./Sending takes about 5s.

Po odeslání jsou změny na této stránce vidět ihned. Děkujeme, Shalom!
Once submitted, the changes on this page are visible immediately. Thank you, Shalom!