O nás

Mezinárodní dům modlitby Praha (ihopp) byl založen v roce 2002 pár nadšenci, kteří chtěli obnovit tradici nepřetržité modlitební stráže v zemi ( 24 hodin denně, sedm dní v týdnu), podle vzoru Moravských bratrů (Ochranov/ Herrnhut 1727).

Začít modlitební stráže v hlavním městě nám přišlo, jako dobré rozhodnutí. Asi si pamatujete z hodin Dějepisu a Zěměpisu, že Praha je nejen srdcem střední Evropy, ale leží i na rozhraní mezi Západem a Východem. Jméno Praha prorocky znamená „práh“ a mnohorát vyslovené prorocké slovo nad městem Prahou je „Brána Boží slávy pro Evropu“.

K našemu odhodlání nás také velmi motivovala konference „ Harfa a čaša“, která se konala v roce 2002 v Bratislavě podle vzoru IHOP v Kansas City, USA.

Od roku 2003 tento modlitební dům oficiálně zastřešuje, Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze International House of Prayer Foundation Prague, se sídlem v Praze.

Z historie

MORAVIAN BROTHERS

Také my se hlásíme se k dědictví modlitební stráže, která vznikla v Herrnhutu (Ochranově).

Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620, mnozí včetně J. A. Komenského, uprchli ze svých regionů, ale malé skupiny pronásledovaných věřících, kteří jsou označováni jako „skryté semeno“, zůstaly a nadále se potají scházely. Hrabě Nicholas Louis Von Zinzendorf, vlastník velkostatku těsně za hranicemi v Německu, nabídl pomoc pronásledovaným věřícím najít útočiště na svém pozemku v roce 1722.

Věřící postavili nové sídlo, které nazvali ‚Herrnhut‘ (Ochranov) nebo ‚Pánova stráž‘. Po předchozí těžké začáteční krizi byla znovu obnovena jednota, následkem čehož byla iniciována „modlitební stráž“ ustavičné přímluvy. Tato 24-7 modlitba vytrvala po dobu více než 100 let! Kromě modlitby, písně a chvalozpěvy byly neoddělitelnou součástí vyjádření jejich víry. Moravské pochopení radostné povahy vztahu mezi věřícím a Spasitelem jim dalo schopnost rozvinout vzdělání a umění pro Boží oslavu. Výsledkem bylo to, že sponzorovali školy a produkovali vyjímečné hudebníky a umělce. Jeden z nejznámějších výsledků Moravského probuzení byl počet vyslaných misionářů do nejzašších koutů světa.

Správní rada

Miroslav Grunsberg

Kelsie Mullen

Petr Kácha

Nikolaus Lobkowicz

Dozorčí rada

Vlastimil Říha

Roman Češka

Zora Hornová

Zakladatelé Nadace

John & Kelsie Mullen

Lee Ann Thompson

Michelle H. Riccardello

Miloš Kačírek